Kaj so matične celice

Iz samega imena lahko razberemo, da so to celice, ki so malce drugačne od navadnih celic. Matične celice so v bistvu izvorne celice in igrajo pomembno vlogo pri razvoju zarodka. Več o tej temi si lahko preberete na porod.si/maticne-celice.

matične celicePojavljati se začnejo takrat, ko se jajčece oplodi. Pet do šest dni po oploditvi je teh celic okrog 150. Te celice pa imajo zanimive lastnosti, prva je ta, da se delijo tako kot vse ostale, druga lastnost pa je, da lahko matične celice spremenijo v druge celice. Mogoče je to malce nejasno, vendar recimo za organe, tkivo in ostale stvari v človekovem telesu so potrebne različne vrst celic. Te celice lahko opravljajo le določeno delo za določen organ. Matične celice pa se lahko spremenijo v te vrste celic, ki lahko opravljajo le eno delo. Prav zato pa so matične celice tako pomembne, saj so odgovorne za razvoj in rast zarodka, te celice se delijo s procesom mitoze, tako da se vsa vsebina v celici podvoji, in se potem razcepi, tako imamo potem dve isti celici. Te celice pa se ali delijo naprej ali pa zasedajo mesta v organih.

Celice, pa niso nesmrtne, matične se zato delijo, ostale pa umirajo. Te umirjajoče celice je potrebno zamenjat. Tukaj tudi pride prav lastnost ki jo imajo matične celice, te se konstantno delijo, ter spreminjajo v določen tip celic, ki nadomesti mrtve ali pa tudi bolne celice.

Matične celice je možno tudi dobiti. Prvi način je da se jih dobi iz zarodkov po splavu, ta način je sporen. Drugi pa je da se jih dobi po porodu in to iz popkovine. Ta proces ni škodljiv. Matične celice iz popkovine so stare ravno toliko kot otrok sam, se pravi okrog 9 mesecev. Te matične celice pa je potem potrebno shraniti, kasneje pa se jih lahko uporabi za zdravljenje istega otroka, ali katere druge osebe.

0 odzivov na “Kaj so matične celice”