Upravljanje stavb prepustite profesionalcem

Vsako nepremičnino, v kateri živi več ljudi (recimo stanovanjski blok), mora nekdo upravljati oz. poskrbeti, da je vse urejeno tako, kot mora biti. Upravljanje stavb niti ni tako enostavno delo, sploh če želimo, da je delo opravljeno korektno in kakovostno, predvsem pa, da je upravljalec določene nepremičnine hitro odziven na vse težave, ki mu jih sporočijo stanovalci.

Najbolje je upravljanje stavb prepustiti nekomu, ki ima na tem področju že nekaj let izkušenj, kar pomeni, da že nekaj ve o tem, kako to delo poteka. Obstajajo celo podjetja, ki zaposlujejo izkušene upravljalce stavb in ki s svojim strokovnim delom, svetovanjem in uvajanjem izboljšav pomagajo lastnikom nepremičnin, da prihranijo na mesečnih stroških, hkrati pa ohranijo vrednost objektov in skušajo čim manj vplivati na okolje.

Upravljanje stavb zajema več področij dela: delo se deli na organizacijsko-administrativne, tehnično-strokovne, finančno-računovodske in pravno-premoženjske storitve. V prvi sklop sodi recimo vodenje evidenc etažnih lastnikov in najemnikov, posredovanje podatkov upravnim organom, ki vodijo register nepremičnin, organizacija zbora etažnih lastnikov ter koordinacija in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin. Drugi sklop se navezuje predvsem na tehnično plat upravljanja, recimo na organizacijo nujnih vzdrževalnih del, odpravo napak na nepremičnini, razreševanje morebitnih škodnih primerov z zavarovalnico ipd.

Finančno-računovodske storitve se, kot že ime pove, ukvarjajo predvsem s papirologijo – knjiženje terjatev in spremljanje plačil, izdelava finančnega poročila za nepremičnino, sklenitev raznih pogodb, ki se tičejo nepremičnine, opominjanje dolžnikov v primeru neplačil, skratka, sem spada vso delo s papirji. Upravljanje stavb pa zajema tudi pravno-premoženjske storitve, torej vam je zagotovljena pravna pomoč in svetovanje v zvezi z upravljanjem stavbe, podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, lahko zastopa lastnike teh stavb v sodnih in upravnih zadevah ali pa sestavijo in vložijo mandatno tožbo in izvršilne predloge zaradi sodne izterjatve neporavnanih obveznosti.
Skratka, profesionalni upravniki stavb vas lahko odrešijo marsikaterega »mukotrpnega« dela v zvezi z nepremičninami.

0 odzivov na “Upravljanje stavb prepustite profesionalcem”